Kombajn za lavandu MKL-2

 

Лавандулокосачка MKL-2  

Funkcija:Kombaj za lavandu je dizajniran da prikupi lavandu. Mašina prikuplja biljku pomoću bočno montiranog zaglavlja i transportera u gornjem delu platforme (korpe) za spuštanja.
Upravljanje: Pokretanje MKL-2 je hidraulično. Upravljanje je ručno pomoću navigatora koji može da se montira u kabini na traktoru. Neophodna izlazna snaga je 12V.
Napomena: MKL-2 se priključuje na traktor snage od 40-50 ks

       
  Tehničke informacije:    
 
  Tehničke informacije:   0,1 ha / h, 0.8ha/dan
  Brzina traktora          3 km / čas
  Visina sečenja   min.100-mak.500 mm
  Udaljenost između redova biljaka   1200-1400 mm
    Maksimalno rastojanje od zaglavlja   700 mm
Cena bez PDV-a: 10 760 EURA
  Nagib ramena na zaglavlju   0 to 30°
    Način sečenja:   Premeštanje stacionarnog noža u suprotan nož
Napomena: cena u našem skladištu u Kazanlaku
Vreme isporuke: 3-4 meseca
Način plaćanja: Uplata na žiro račun
(50% po porudžbenici, 50% pre isporuke)
  Pogon: hidraulični radni pritisak-protok 100bar 3k15-20 l / min
       
  Isporuka opreme za kombajn za lavandu    
   
    Zaglavlje   1 kom.
    Opseg transportera 2000 mm 1 kom.   Zaglavlje 1 kom.
    Hidraulički pogon: Multiplikator sa hidrauličkom pumpom, sigurnosnim ventilom, rezervoar za ulje, ležište rama za montažu platforme za istovar, regulator protoka, elektromagnetni kontrolni uređaj, navigatori drugo - 1kom.
    Priključci na samoj mašini: 3 točka vezana za korpu za istovar, veza vratila za VOM na traktoru i osovine multiplikatora 1kom. Platforma 1kom
    Platforma   1kom

Garantni rok: 2 godine
Kombajn za lavandu je vučni uređaj za poljoprivredne traktore. Traktor u vlasništvu kupca mora biti preko 40 KS.

 

 

 

Kombajn za lavandu MKL-3

 

Лавандулокосачка MKL-3  

Funkcija: MKL 3 je dizajniran za berbu zasada lavande pomoću bočnih zaglavlja i grupe transportera iz zaglavlja na prikolicu ili samo u istovarnu korpu.
Upravljanje: Hidraulično. Manuelni servo upravljač je direktno usmeren na regulacioni ventil.

       
  Tehnički podaci:    
 
  Produktivnost  

0.3 ha/h

  Brzina traktora     

5...6 km/h

  Visina sečenja   min.100-max.500 mm
  Udaljenost između redova biljaka   1400 mm
    Unakrsni nagib zaglavlja   +/-10°
  Maksimalna rastojanje od zaglavlja   800 mm
Cena bez PDV-a: от 17 450 EUR
  Nagib ramena na zaglavlju   0 do 30 °
  Način sečenja:   Premeštanje stacionarnog noža u suprotan nož
    Pogon: hidraulični radni pritisak-protok   100 bar 3x15-20 l/min
       
  Isporuka opreme za kombajn za lavandu    
   
    Zaglavlje   1kom
    Opseg transporter a 3300 ili 500mm         1kom
    Multiplikator sa hidrauličkom pumpom, sigurnosnim ventilom, rezervoar za ulje, ležište rama za montažu platforme za istovar. - 1kom
    Snaga traktor koja se predlaže za model kombajna za lavandu je minimalno 80 ks.
    Platforma   1kom

Garantni rok: 2 godine
Kombajn za lavandu je vučni uređaj za poljoprivredne traktore. Traktor u vlasništvu kupca mora biti preko 80 KS.

Predložene komponente su hidraulične pumpe za traktore, višestruke primene za hidrauličke cilindare, hidraulične motore, kao i za multiplikatore.

Kaproni hidraulika proizvodi i prodaje kompletan asortiman hidrauličnih komponenti i sistema, komponente za traktore i poljoprivrednu mehanizaciju. U našem katalogu uključene su: pumpe, elektromagnetni ventili, hidraulični ventili, segmentni ventili, monoblok ventila, hidraulični motori, upravljačke jedinice, DC motori, mini-agregati i sistemi, hidraulični cilindari, kombajn za lavandu, cepač drva, multiplikator za traktore, kombajne, poljoprivredne mašine, električna vozila. Najbolja cena i isporuka na teritoriji cele Srbije.

= kg

= mm

= m

= sec

  bar

  l/min

  kW

= cm3

= min-1

= bar

  l/min

  nm

= mm

= mm

= кг

= mm

= bar

  cm 2

  kN

  kN

  l

= kW

= V

= Nm

  min-1

  kW

  A

= cm3

= l/min

= bar

  min-1

  Nm

  kW